Ostatné Tipy & rady

Predávam svoju spoločnosť: Čo sa stane s ochrannou známkou?

Ochranné známky v súčasnosti používajú nielen veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj mnohé menšie spoločnosti – väčšinou tie, ktoré uviedli na trh výrobok alebo službu, ktoré chcú právne chrániť a odlíšiť sa od konkurencie. Niekedy však nastane čas, keď sa podnikateľ rozhodne predať svoj začínajúci podnik, nech už sú dôvody akékoľvek. Čo sa potom stane s ochrannou známkou?

Ochranná známka je váš majetok, ktorý môžete predať

Ako pravdepodobne viete, skutočnosť, že značka je registrovaná a právne chránená, symbolizuje malé písmeno R v kruhu vedľa výrobku/služby a táto ochrana sa nazýva ochranná známka. Môže mať rôzne podoby, buď grafické, alebo textové – tvorené písmenami, obrázkami alebo znakmi. Môže to však byť aj špecifický tvar samotného obalu alebo možno originálna zvodka či iné hudobné stvárnenie. Ochranná známka musí byť následne zaregistrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva a spadá pod duševné vlastníctvo. Udeľuje sa na obdobie 10 rokov a pri ukončení, prevode alebo predaji značky je dôležité, že ochranné známky fungujú ako akékoľvek iné aktíva, a preto môžete tú svoju predať alebo previesť.

Všetko môžete vybaviť na Úrade priemyselného vlastníctva

Prevod ochrannej známky z predávajúceho na nového majiteľa je jednoduchý – stačí ho nahlásiť na Úrade priemyselného vlastníctva. Výhodou je, že nemusíte predkladať žiadnu zmluvu, len formulár s potvrdením o prevode. Žiadosť o registráciu potom môže podať ktorákoľvek zo zainteresovaných strán.

Ak teda uvažujete o predaji svojej značky a neboli ste si istí, ako postupovať v prípade ochrannej známky, teraz si môžete byť istí, že všetko zvládnete pomerne jednoducho a bez námahy. Je potom na rozhodnutí nového majiteľa, či bude ochrannú známku používať aj po uplynutí 10-ročnej platnosti a požiada o jej predĺženie, alebo či ju rozšíri napríklad na ďalšie územia.