Automobily Novinky Ostatné Tipy & rady Zaujímavosti

Oplatí sa podnikať v doprave?

Nákladná preprava tovaru je základom modernej spoločnosti. Špecializované služby nákladnej cestnej, leteckej, či lodnej dopravy zabezpečujú transport zásielok na požadované miesto doručenia. Či už máte v pláne začať podnikať v doprave na vnútroštátnej, alebo medzinárodnej úrovni, mali by ste si porovnať klady a zápory. Je špedícia tou správnou cestou podnikania?

Nákladná doprava: Čo všetko sprevádza podnikanie?

V závislosti od veľkosti zásielky a miesta určenia môže špedičná spoločnosť od zákazníka prevziať tovar, uskladniť ho, zvoliť správny typ nákladnej dopravy a zaobstarať všetku potrebnú dokumentáciu. Nákladná preprava tovaru do zahraničia je o niečo komplexnejší proces, než preprava vo vnútri krajiny. Počiatočné náklady sa líšia na základe typu výrobkov, s ktorými budete manipulovať, ale aj od služieb, ktoré budete ponúkať. Pri správnom postupe sa však prvotná investícia časom vráti.

Je tiež potrebné zamerať sa na zaobstaranie kvalitného vozového parku. Cestná nákladná doprava si vyžaduje odlišné typy vozidiel, s rôznym objemom a nosnosťami. Logway s.r.o., ktorá podniká v nákladnej doprave už viac než dvanásť rokov, disponuje solídnym vozovým parkom, v ktorom nájdete skriňové a plachtové dodávky, ťahače s návesom, ale aj kamiónové súpravy. Do portfólia služieb patrí cestná nákladná doprava, preprava loďou, ale aj letecká nákladná preprava.

Podnikanie v doprave: Zvážte pre a proti

Jednou z hlavných výziev pri podnikaní v oblasti sprostredkovania nákladnej dopravy je zvládanie komplikácií. V dodávateľskom reťazci často dochádza k problémom v podobe oneskorenia prepravy a to najmä pri transporte za hranicami. Kontrola nad ponúkanými službami a súlad všetkých logistických aspektov však zabezpečí hladký priebeh prepravy a dobrú povesť spoločnosti. Podnikanie v doprave so sebou prináša tiež povinnosť licencií a poistení. Ako príklad môžeme uviesť poistenie zodpovednosti CMR (Convention Marchandise Routière), podľa medzinárodne platného Dohovoru o CMR.

Aby sa samotné podnikanie oplatilo a zákazníci náhodou nepremýšľali nad prestupom ku konkurencii,  špedičná spoločnosť by mala dbať na profesionálny a spoľahlivý prístup. Budovanie reputácie a čas venovaný pre rozvíjanie vzťahov s klientelou sú tiež dôležité. Dávka trpezlivosti je preto určite na mieste. Myslite na lokalitu, v ktorej sa bude špedičná spoločnosť nachádzať. Logistická preprava tovaru závisí aj od dopravnej infraštruktúry. Cesty na Slovensku sú najviac rozvinuté na západe, a najmenej na východe. Bolo by teda kontraproduktívne, začať podnikať v nedostupných oblastiach našej krajiny.

Špedícia: Oplatí sa ponúkať uskladnenie zásielok?

Pre správny chod firmy je vhodné poskytovať možnosť skladovania tovaru. Zákazníci s veľkou pravdepodobnosťou uvítajú prístup k zhromaždeniu zásielok, ku konsolidácii, aj uvoľneniu skladových zásob. Nezabúdajte na súlad so základnými prevádzkovými normami – napríklad ideálne podmienky pre zachovanie kvality a vzhľadu uskladnených produktov. Skúste sa vybrať cestou modernizácie. Najnovšie technológie uľahčujú celý proces uskladnenia, vrátane jednoduchšieho prehľadu o tovare. Špedícia sa vo výsledku bude vykonávať oveľa efektívnejšie, pokiaľ sa zameriate na vylepšovanie skladov. Na stráženie objektu môže slúžiť súkromná bezpečnostná služba, alebo moderné kamerové systémy. Doba skladovania by mala závisieť od individuálnej dohody s daným zákazníkom. Požiadavky sa zrejme budú líšiť – niekedy pôjde o niekoľko hodín, inokedy budete zásielky uskladňovať aj niekoľko mesiacov. Myslite na všetky premenné, aby ste v prípade nečakaných problémov zvládli situáciu s nadhľadom.