Automobily

Ktoré prevádzkové kvapaliny v aute je potrebné dopĺňať alebo meniť a ako často?

Kvapalinou, ktorú v aute najčastejšie dopĺňame, je pochopiteľne palivo (ak teda nemáte elektromobil). To však zďaleka nie je jediná kvapalina v aute, na ktorej stave záleží.

Kvapalina do ostrekovačov, motorový olej a prípadne aj AdBlue

Pomerne často je potrené dopĺňať kvapalinu do ostrekovačov. Aj keď jazda bez nej nie je priamym ohrozením funkčnosti vášho auta, neuberá to na jej dôležitosti. Každý, kto stav kvapaliny do ostrekovačov berie na ľahkú váhu, na to príde akonáhle absolvuje jazdu so znečisteným čelným sklom s minutou kvapalinou do ostrekovačov. Dolievať ju preto treba vždy, keď vás na to upozorní kontrolka na palubnej doske.

Čo už je pre funkčnosť vozidla oveľa dôležitejšie, je motorový olej. Bez dôkladného mazania totiž motor dlho funkčný nebude. Aj keď olej v aute ubúda, dôležitejšie je sledovať si, koľko kilometrov už má za sebou, prípadne ako dlho je v aute, keďže časom sa zhoršujú jeho mazacie vlastnosti. Zvyčajne sa mení (spolu s olejovým filtrom) každých 15 000 km alebo po roku, v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Teraz tu máme niečo, čo sa týka výlučne majiteľov modernejších dieselových áut. Ide o AdBlue, syntetickú močovinu, ktorá slúži na znižovanie emisií oxidov dusíka. Ako často treba dolievať kvalitné AdBlue? Nie je to príliš často, plná nádržka vystačí na niekoľko tisíc kilometrov, ale keď zasvieti kontrolka, že je čas AdBlue doliať, rozhodne ju neignorujte. Ak by vám AdBlue došlo, s autom by ste síce mohli pokračovať v jazde, ale akonáhle by ste vypli motor, tak bez doliatia by ste už nenaštartovali.

Brzdová a chladiaca kvapalina a oleje v prevodovke a posilňovači riadenia

Jednou z najdôležitejších kvapalín v aute je brzdová kvapalina. Časom sa totiž znižuje jej bod varu a pri brzdení sa môže odparovať. No a keď budete mať v brzdovom systéme namiesto kvapaliny plyn, tak sa môžete rozlúčiť s tým, že by boli vaše brzdy schopné bezpečne zastaviť vaše auto. Každé 2 roky tak nezabudnite brzdovú kvapalinu vymeniť.

Pre motor je okrem spomínaného oleja dôležitá aj chladiaca kvapalina. Tá však vydrží podstatne dlhšie ako olej. Často si dokonca vystačíte len s doliatím, či už nariedenej zmesi, prípadne samotného koncentrátu alebo destilovanej vody. Ak však výrobca vášho vozidla odporúča v určitom intervale chladiacu kvapalinu kompletne vymeniť, dodržujte to.

Na záver tu máme ešte olej v prevodovke a hydraulický olej v posilňovači riadenia. Čo sa týka oleja v prevodovke, niektorí výrobcovia áut uvádzajú, že jeho životnosť sa rovná životnosti auta. Ak však chcete, aby vám vaše auto dlhodobo bez problémov slúžilo, je dobré aj tento olej meniť a to zhruba každých 50 000 – 100 000 km v závislosti od toho, ako veľmi auto zaťažujete. A takýto interval platí aj pre olej v posilňovači riadenia.

Zdroj obrázka:

Autor: Chay_Tee / Shutterstock.com